Grafika - DTP

Corporate design

Corporate Design a Corporate Identity (CD/CI) sú podnikovou identitou, to znamená, že ide o dojem, akým vplývate na svoje okolie zvonka (zákazníci) aj zvnútra (zamestnanci). Je základnou jednotkou reprezentácie stanovených hodnôt, postojov a obsahov, a pre jej zamestnancov znamená účasť na vyšších hodnotách. Je to tiež viditeľná tvár podniku, ktorá potencionálnym klientom naznačuje, na akej úrovni sa s nimi bude zaobchádzať. Imidž spoločnosti je nezanedbateľnou súčasťou jej zapamätateľnosti. Je v najlepšom záujme každého poskytovateľa služieb alebo tovaru, aby jeho korporátny dizajn bol na najvyššej úrovni a zanechal tak kladný dojem.

DTP - Tlač

Spracujeme pre Vás všetky druhy grafických návrhov, od loga spoločnosti až po billboard. 

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie