Corporate design

Corporate Design a Corporate Identity (CD/CI) sú podnikovou identitou, to znamená, že ide o dojem, akým vplývate na svoje okolie zvonka (zákazníci) aj zvnútra (zamestnanci). Je základnou jednotkou reprezentácie stanovených hodnôt, postojov a obsahov, a pre jej zamestnancov znamená účasť na vyšších hodnotách. Je to tiež viditeľná tvár podniku, ktorá potencionálnym klientom naznačuje, na akej úrovni sa s nimi bude zaobchádzať. Imidž spoločnosti je nezanedbateľnou súčasťou jej zapamätateľnosti. Je v najlepšom záujme každého poskytovateľa služieb alebo tovaru, aby jeho korporátny dizajn bol na najvyššej úrovni a zanechal tak kladný dojem.

Čo pre vás môžeme vytvoriť

Logo

Jednou z najdôležitejších súčastí corporate designu je logo spoločnosti. Akonáhle príde klient do kontaktu s firmou, logo sa preňho stáva najpamätnejšou jej reprezentácie. Preto keď je logo už vytvorené a do určitej miery zaužívané, je lepšie nerobiť doňho výraznejšie zásahy. Každé logo je zamerané na istú cieľovú skupinu. Symbolika loga je individuálna a ak je cieľová skupina širšia, je možné navrhnúť logá, ktoré sa budú od seba odlišovať (niekedy len v detailoch, ako napríklad vo farbe). Logá môžu zobrazovať niečo, čo prezrádza hodnoty spoločnosti, môže sa skladať z iniciálok zakladateľa, alebo môže byť abstraktné.

Vizitka hlavičkový papier

Okrem loga vašu spoločnosť budú reprezentovať aj iné symboly úzko späté s vaším korporátnym dizajnom. V súčasnosti sú ešte stále veľmi populárne vizitky. Nevkusná vizitka je pritom zlou reklamou spoločnosti. Môžeme sa postarať o to, aby práve tie vaše pôsobili dojmom solídnosti a dobrej spolupráce.

Podobne ako vizitka, aj hlavičkový papier je dôležitým obrazom o spoločnosti. Papier s peknou hlavičkou symbolizuje profesionalitu.

Vy povedzte, my navrhneme

V prípade záujmu pre vás môžeme navrhnúť aj ďalšie položky v súlade s identitou vášho podniku. Môže ísť napríklad o pečiatky, vizuál faktúry, templaty pre podpis v emaile alebo reklamné predmety s potlačou. Kreativite sa medze nekladú a preto sa budeme snažiť vyjsť vám v ústrety aj v tomto smere. Ak výs zaujala táto možnosť riešenia, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie