DTP - Tlač

Spracujeme pre Vás všetky druhy grafických návrhov, od loga spoločnosti až po billboard. 

V rámci grafických služieb ponúkame našim klientom komplexnú grafickú tvorbu - od návrhu, cez spracovanie až po tlač. Na základe vašich požiadaviek pre vás pripravíme akýkoľvek druh tlačovín. Ponúkame služby na vysokej úrovni, ktorá vám zabezpečí profesionálny vzhľad grafiky. V prípade vášho záujmu vám všetko vyhotovíme tak, aby boli vaše tlačoviny aplikovateľné aj na iné formáty.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie