Internetové stránky

Tvorbou webových stránok si otvárate možnosť pre vytvorenie profesionálneho informačného a prezentačného riešenia pre vás alebo vašu firmu. 

Web stránky sú v súčasnosti založené na kvalitnom web dizajne. Našimi prioritami pri tvorbe sú prehľadnosť, modernosť, atraktívnosť a pútavosť. Našou prioritou je vždy maximálne zosúladiť grafický výstup, obsah a identitu vašej spoločnosti.

Takto sa stáva webstránka esenciálnym pilierom vášho firemného (osobného) imidžu.

Webová prezentácia

Webové prezentácie sú vo všeobecnosti štandardnými webstránkami. Ich podstata tkvie v prezentovaní spoločnosti užívateľovi, teda ich úlohou je poskytovanie základných informácií o firme a všetkých jej aktivitách. Dôležitým prvkom webovej prezentácie je jednak uvedenie firmy v najlepšom možnom svetle a v prípade záujmu klienta aj poskytnutie všetkých dôležitých informácií o nej (napr. kontaktné údaje).

Portál

Podstata portálových riešení vyplýva z častej aktualizácie a neustálej publikácie článkov. Aby tieto riešenia prinášali informačnú hodnotu zodpovedajúcej kvality, je potrebné prepojenie veľkého množstva článkov, niekedy až tisícok, na jednom mieste.

E-shop

Internetový obchod poskytuje nové možnosti v oblasti predaja vašich produktov v sieti internetu, ktorý je v súčasnej dobe digitalizácie čoraz obľúbenejšou formou nákupu. My pre vás takýto obchod vytvoríme.

Internetová vizitka

Internetová vizitka je jednoduchá internetová stránka zložená z jedného súboru dostupná na určitej konkrétnej internetovej adrese.

Môže mať tvar "www.vasemeno.sk",

Redakčný systém Drupal - stránky s pridanou hodnotou

drupal navodPýtate sa, prečo by ste si pre tvorbu vašej webovej stránky mali vybrať práve nás?

Pretože my ich tvoríme v CMS Drupal! Ak vám to nič nehovorí, prezradíme vám, aké výhody z toho plynú pre vás a váš podnik pri použití .

Najdôležitejšou výhodou je, že Drupal poskytuje veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie.

Internetové / Intranetové aplikácie

Podľa vašej potreby pre vás môžeme vytvoriť profesionálne webové aplikácie, ktoré budú zodpovedať vašim požiadavkám. nie je pre nás problém vytvoriť čokoľvek o čo nás požiadate bez ohľadu na vaše nadštandardné nároky.

Kvalita webstránky

Napriek tomu, že prvý dojem je dôležitý, grafické prevedenie stránky nie je jej najdôležitejšou časťou. Ak napríklad užívateľ hľadá nejakú informáciu, je oveľa podstatnejšie sprostredkovať mu jednoduchú a rýchlu možnosť túto informáciu nájsť. Prvoradá je preto prehľadnosť a dostupnosť bez ohľadu na formu vyhľadávaného obsahu. Ak mu je táto podmienka splnená, grafické zobrazenie webovej stránky sa preňho stáva druhoradým.

Ide však najmä o naplnenie Vašich cieľov, ktoré ste pre svoju webovú stránku stanovili. V tejto sekcii si pripomenieme niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bola výsledná kvalita na čo najvyššej úrovni.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie