Internetová vizitka

Internetová vizitka je jednoduchá internetová stránka zložená z jedného súboru dostupná na určitej konkrétnej internetovej adrese.

Môže mať tvar "www.vasemeno.sk",

  • šetrí náklady na tlač nových vizitiek ak často meníte osobné údaje, prácu, ...
  • môžete mať jednoduchú vizitku v tvare "Meno Priezvisko, www.vasemeno.sk"
  • Kedykoľvek môžete informácie zmeniť

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie