Internetové / Intranetové aplikácie

Podľa vašej potreby pre vás môžeme vytvoriť profesionálne webové aplikácie, ktoré budú zodpovedať vašim požiadavkám. nie je pre nás problém vytvoriť čokoľvek o čo nás požiadate bez ohľadu na vaše nadštandardné nároky.

Internetove aplikacieAby sme vám čo najviac vyšli v ústrety, kladieme veľký dôraz na vaše požiadavky. Tie analyzujeme a snažíme sa o čo ich najlepšiu implementáciu do návrhov najvhodnejšie špecifikovaných riešení.

 

Portfólio nami ponúkaných webových aplikácií sa stále rozrastá (eshopy, prezentácie, CMS redakčné systémy) a naše medze nie sú ničím definované. Vźdy ide v prvom rade o uspokojenie vašich potrieb. Okrem samotného návrhu a vývoja aplikácií pre vás zabezpečíme aj profesionálny servis.

Pri programovaní webových aplikácií postupujeme štandardným poradím krokov tvorby softvérových produktov. Prvým krokom v poradí je analýza požiadaviek klienta, ktorá je pre jeho maximálnu satisfakciu veľmi dôležitá. Postup pokračuje návrhom a špecifikáciou funkcionality, ktorá je neskôr implementovaná do navrhnutého riešenia. Ak aplikácie prejdú testami funkcionality, sú spustené do ostrej prevádzky a neustále servisované a udržiavané.

Ponúkané aplikácie môžu byť ľubovoľného charakteru. Medzi najpreferovanejšie patrí napríklad vnútropodnikový manažment a informačný systém, aplikácie pre aktuálne počasie alebo premostenie na GoogleMaps.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie