Kvalita webstránky

Napriek tomu, že prvý dojem je dôležitý, grafické prevedenie stránky nie je jej najdôležitejšou časťou. Ak napríklad užívateľ hľadá nejakú informáciu, je oveľa podstatnejšie sprostredkovať mu jednoduchú a rýchlu možnosť túto informáciu nájsť. Prvoradá je preto prehľadnosť a dostupnosť bez ohľadu na formu vyhľadávaného obsahu. Ak mu je táto podmienka splnená, grafické zobrazenie webovej stránky sa preňho stáva druhoradým.

Ide však najmä o naplnenie Vašich cieľov, ktoré ste pre svoju webovú stránku stanovili. V tejto sekcii si pripomenieme niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať, aby bola výsledná kvalita na čo najvyššej úrovni.

 

Kritériá úspešnej webstránky:

Najdôležitejšie je naplnenie vašich cieľov a požiadaviek, ktoré máte na svoju webovú stránku. Medzi najbežnejšie štandardne patria tieto:

  • Zvýraznenie vašich služieb, značky alebo produktov na trhu
  • Rýchle zlepšenie odbytu vašich produktov
  • Získavanie nových klientov a informácií o nich (kontaktné údaje)

Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, musíme sa pri tvorbe webstránky pridržiavať pravidiel, ktoré nám v tom napomôžu. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Prispôsobenosť na užívateľa

Pri prezeraní stránok je pre užívateľa veľmi dôležité pohodlie a jednoduchosť interakcie so stránkami. Z týchto dôvodov musí byť webstránka intuitívna, pričom aj dizajn musí byť do najvyššej mieri prispôsobený užívateľovi.

  • Dostupnosť

Webstránky by mali byť čo najdostupnejšie, z kvalitatívnej stránky rovnaké pre všetky dostupné webové prehliadače. Neprípustné je využitie špeciálnych technológií (napr. pluginov) bez ktorých je korektné využitie stránky nemožné. V ideálnom prípade by mala byť webstránka ovládateľná rovnako myšou aj za pomoci klávesnice. Veľkým pozitívom je vyriešenie dostupnosti postihnutým (najmä zrakovo).

  • Vyvážená kvalita a zrozumiteľnosť

Z hľadiska zrozumiteľnosti je ohľad kladený predovšetkým na užívateľov, na ktorých je stránka primárne zameraná. Keďže textové obsahy sú najčastejším zdrojom informácií, kvôli ktorým užívateľia webstránky navštevujú, kvalitná tvorba textov je nezanedbateľnou súčasťou tvorby webstránok.

  • Grafické spracovanie stránky

Prvý dojem sa dá spraviť iba raz a preto aj grafické prevedenie webovej stránky je veľmi dôležité. často nestačí, keď sú informácie na stránke kvalitne spracované, podstatné je aj, aby ich dizajn dobre vyzeral.  Vysoká úroveň kvality obsahu aj formy je zaručeným úspechom webstránky.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie