Portál

Podstata portálových riešení vyplýva z častej aktualizácie a neustálej publikácie článkov. Aby tieto riešenia prinášali informačnú hodnotu zodpovedajúcej kvality, je potrebné prepojenie veľkého množstva článkov, niekedy až tisícok, na jednom mieste.

Tento typ stránok zahŕňa všetky multimediálne aspekty, teda nielen text, ale aj obrázky, hudbu a videá, čo si často vyžaduje často hĺbkové mnohostranné prepojenie. Využiteľnosť internetových portálov je dvojaká. Primárne slúži na priamu komunikáciu so zákazníkom, či už prostredníctvom diskusných fór alebo reakcií na články, ako aj na komunikáciu medzi pracovníkmi a to aj na úrovni intranetu, aj internetu. Pre stratégiu spoločností môže byť kvalitný portál neodmysliteľnou súčasťou.

Portálové riešenia sa taktiež implementujú pre zvýšenie povedomia o jednotlivých problematikách v rámci klubov, organizácií alebo záujmových skupín. Aby bol potenciál portálového riešenia naplno využitý, je potrebné vopred učiť jeho účel a zameranie. Jeho štruktúra sa potom ďalej odvíja od dostupných informačných obsahov.

Pri implementácii portálových riešení využívame redakčný systém Drupal, ktorý poskytuje potrebné možnosti pre ich správu. Vďaka robustnosti systému dokážeme vytvárať nadštandardné internetové sídla, ktoré zabezpečujú plnenie svojho cieľa. Z hľadiska funkčnosti je stránky možné kedykoľvek dopĺňať o nové možnosti a prídavné moduly.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie