Webová prezentácia

Webové prezentácie sú vo všeobecnosti štandardnými webstránkami. Ich podstata tkvie v prezentovaní spoločnosti užívateľovi, teda ich úlohou je poskytovanie základných informácií o firme a všetkých jej aktivitách. Dôležitým prvkom webovej prezentácie je jednak uvedenie firmy v najlepšom možnom svetle a v prípade záujmu klienta aj poskytnutie všetkých dôležitých informácií o nej (napr. kontaktné údaje).

Webová prezentácia nemá pevnú štruktúru, avšak jej najbežnejšie podstránky sú tieto:

  • Úvodná stránka
  • Údaje o poskytovateľovi
  • Informácie o poskytovaných produktoch, službách
  • Referencie
  • Kontakt 

Táto štruktúra má formu kostry webovej prezentácie, bežné je prispôsobenie a doplnenie ďalších podsekcií podľa záujmu klienta.

CMS je najbežnejšou formou tvorby webových prezentácií, pretože do značnej mieri zjednodušuje publikovanie obsahov.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie