Search engine marketing (SEM)

Internetový marketing je súhrnným názvom pre viaceré činnosti, praktiky a postupy, ktorých cieľom je naplnenie cieľov získavania nových návštevníkov, ich udržania a premenenia ich návštev na obchod.

Internetový marketing nie je len prenesením tradičného konceptu marketingu do digitálnej podoby. V tradičnom poňatí je najdôležitejším nástrojom marketingu reklama, ktorá má za cieľ osloviť odberateľa. Oproti tomu v internetový marketing je konceptom viacerých súčastí a významnú rolu hrá aj internetový vyhľadávač. Protredníctvom optimalizácie vašej webstránky a použitím správnych kľúčových slov pre vás môžeme zabezpečiť, že vyhľadávacie nástroje uprednostnia práve vašu stránku, pričom na nej klient nájde to, čo hľadá.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stránka musí byť zameraná jednak na zákazníka, ale v neposlednom rade aj na vyhľadávač. Naším cieľom je splniť technické parametre, ktoré sú pre vyhľadávač dôležité, a zároveň zaujať samotného zákazníka príťažlivým dizajnom stránky, ako aj jej samotnou dispozíciou.  Skĺbiť tieto dve oblasti nie je jednoduché, avšak s našimi skúsenosťami vám vieme pomôcť. 

Google AdWords

Systém platenej reklamy Google AdWords patrí medzi najpopulárnejšiu formu reklamnej internetovej kampane na celom svete. Systém poskytuje jednoduchú administráciu vlastnej firemnej kampane s bezplatnými zmenami a s okamžitým zobrazením vašej reklamy v najpoužívanejšom vyhľadávacom nástroji súčasnosti.

eTarget

eTarget je v súčasnosti najvýznamnejší dodávateľ PPC reklamy zameraný najmä na slovenský, český a maďarský trh. Reklama vašej webstránky sa cez eTarget zobrazí na viac ako 20-tich slovenských portáloch (Zoznam.sk, Atlas.sk, Superzoznam.sk a ďalších) v prvej 5-ke výsledkov vyhľadávania. Jeho výhodou je aj pripájanie kontextovej reklamy pri tematických článkoch na spravodajských serveroch.

Facebook PPC

Facebook reklama je ideálna na oslovenie zákazníkov v pomere krátkych časových horizontov. Spomedzi všetkých typov reklamných kampaní vám ponúka Facebook reklama najšpecifickejšiu cieliteľnosť zákazníkov. Na základe osobných údajov uložených na serveroch sociálnej siete je možné reklamu cieliť podľa demografických, geografických a iných faktorov. Významným rozdielom medzi ostatnými PPC dodávateľmi je fakt, že reklama môže obsahovať aj obrázok v rozmere 110 x 80px a zobrazí sa denne cca 100 000 krát.


Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie