Search Engine Optimization

Čo Vám môžeme ponúknuť?

  • Analýza a selekcia relevantných kľúčových slov
  • Tvorba správnej štruktúry webstránky
  • Vhodné nastavenie meta tagov
  • Analýza konkurencie a aplikácia prípadných výhod
  • Tvorba kvalitného obsahu vašej stránky - copywrting
  • Celoková on-page a off-page optimalizácia
  • SEO optimalizácia pre viacero jazykov 

O čo vlastne ide?

Kľúčovou funkciou SEO optimalizácie webstránok pre vyhľadávače je zvýšenie návštevnosti vašich internetových stránok. V praxi však nie je každá návšteva užívateľa stránky tou správnou. SEO (search engine optimization) slúži na to, aby vašu stránku navštevovali prevažne tí užívatelia, ktorí hľadajú služby a produkty, ktoré im môže sprostredkovať práve vaša stránka. Ak je optimalizácia webstránky nastavená správne, pri zadaní istých kľúčových slov bude vyhľadávacím strojom vaša stránka vyhodnotená ako relevantnejšia, čiže bude mať vo vyhľadávaní väčšiu prioritu ako iné a bude v zozname stránok zaradená vyššie. V prípade Slovenska ide najmä o optimalizáciu pre celosvetovo najpoužívanejší vyhľadávač Google. Môžeme vám teda ponúknuť takú optimalizáciu, ktorá zvýši návštevnosť vašej webstránky takými návštevníkmi, ktorí na nej nájdu presne to, čo hľadajú.

Využívame korektné SEO techniky

Pre zlepšenie ptimalizácie sa používa viacero rôznych techník. Medzi tie patria aj takzvané black hat (zakázané) techniky. Ich význam má krátkodobý charakter, zabezpečia rýchly posun v zlepšení vyhľadávania stránok, ale ak sú vyhľadávačmi odhalené, nasleduje penalizácia. Forma penalizácie je rôzna, od zníženia relevancie stránky až po úplné vyradenie z indexovania, čo má za dôsledok nezobrazovanie stránky vo vyhľadávaní. Preto používame výlučne white hat (správne) techniky, ktoré majú dlhodobý charakter a prinášajú iba benefity.

SEO pre vyhľadávače

Otázkou by mohlo byť, pre ktoré svetové vyhľadávače optimalizovať vašu webstránku. Nejde o zložitý problém, pretože všetky najpoužívanejšie vyhľadávače pracujú na podobnom systéme. Z toho vyplýva, že ak stránku optimalizujeme pre Google, vyhľadávanie vašej stránky sa obdobne zlepší aj v iných vyhľadávačoch. Rovnaké princípy sa využívajú aj v iných jazykových formách vyhľadávania.

Prečo optimalizovať?

Doba, kedy stačilo mať iba základnú webstránku už pominula. Konkurencia je na to v dnešnej dobe príliš veľká. Preto nie je podstatné mať len dizajnovo a funkčne dobre vyváženú stránku, ale musí byť čo možno najviac dostupná aj prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov, ktoré ju sprostredkujú užívateľovi, ktorý o nej dovtedy ešte nepočul. Dnešný trend smeruje k zahlteniu informáciami a je dôležité, aby sa práve vaša stránka ocitla v rebríčku relevantnosti vyhľadávaných odkazov čo najvyššie. Väčšina užívateľov sa totiž pri vyhľadávaní zameriava len na prvú stránku odkazov. Ak sa v tejto časti vaša stránka nenachádza, prichádzate o nezanedbateľné množstvo potencionálnych klientov. V prípade, že to chcete zmeniť, kontaktujte nás a my radi zodpovieme vaše otázky. Z pohľadu propagácie vašej webstránky je práve SEO tým najlacnejším a najefektívnejším riešením. Ďalšou možnosťou, ktorú vám môžeme poskytnúť je internetová reklama, avšak toto riešenie vo väčšine prípadov presahuje náklady na optimalizáciu.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie