Off page optimalizácia

Off-page faktory predstavujú prvky, ktoré sú umiestnené na iných webových stránkach a ich vplyv je možné modifikovať len do určitej miery.

Off-page optimalizácia priamo súvisí s konkurenčným bojom o zákazníka na rozhraní webových stránok.

Budovanie spätných odkazov (linkbuilding)

Medzi základné prvky Off-page faktorov patrí Linkbuilding, ktorý predstavuje vytváranie najkvalitnejších spätných odkazov na Vaše stránky. Vašej stránke sa tak zvyšuje PageRank, ktorý funguje ako rozhodujúci faktor pri zobrazovaní sa relevantných výsledkov vo vyhľadávaní.

Neplatí preto, že úprava vašej internetovej stránky len podľa On-page faktorov vám zaručí je umiestnenie medzi prvými vyhľadanými odkazmi. K tomuto úspechu sa len priblížite. Preto je nevyhnutná komplexná optimalizácia, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj štruktúra budovania spätných odkazov. Spätné odkazy sú jednou z vecí, ktoré zabezpečia zlepšenie pozície vašich stránok vo vyhľadávaní a prispejú k zvýšeniu ich návštevnosti.

Možnosti ako získať spätné odkazy:

  • zakúpenie kvalitných spätných odkazov
  • návrh pre budovanie odkazov nenásilným spôsobom
  • výmenná spolupráca s inými relevantnými stránkami
  • registrácia do katalógov
  • tvorba PR (public relations) článkov 

Čo to je spätný odkaz?

Spätné odkazy sú takými odkazmi, ktoré na vašu stránku upozorňujú priamym URL linkom z externej webstránky. Tento spôsob propagovania vašej webstránky je veľmi účinný najmä v prípade, že konkurencia vašich kľúčových slov vo vyhľadávačoch je príliš vysoká.

Registrácia do katalógov

Aj registráciou do katalógov zvyšujeme PageRank, respektíve posilňujeme vašu firmu na internete voči konkurencii. Môžeme pre vás zaregistrovať odkazy na webové stránky do slovenských i zahraničných katalógov s prihliadnutím na optimalizáciu pre internetové vyhľadávače.  

Dôvody pre registráciu do katalógov:

  • zvýšenie návštevnosti stránok
  • zvýšenie počtu relevantných návštevníkov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • zlepšenie pozície v zozname vyhľadávaných odkazov
  • zvýšenie PageRanku

Katalóg pracuje na princípe zoznamu, v ktorom sú odkazy starostlivo roztriedené podľa logickej štruktúry tematických kategórií. Rozdiel medzi vyhľadávačom a katalógom je ten, že odkazy musia byť v katalógoch manuálne pridávané, zatiaľ čo vyhľadávač si odkazy na firmy nájde sám. Ak návštevník webstránku neobjaví prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja, stále si ju môže vyhľadať za pomoci katalógu. Registrácia webstránok v katalógoch má ďalšie výhody vo forme získavania nových spätných odkazov, ktoré vás zviditeľnia vo vyhľadávacích nástrojoch.

Prispievanie do diskusných (tematických) fór

Medzi ďalšie účinné spôsoby Off-page optimalizácie patrí prispievanie do diskusných fór, ktoré sú tematicky a obsahovo príbuzné zameraniu Vašej web stránky.

PR články

PR články (public relations) prezentujú reklamné texty určené pre styk s verejnosťou. PR články patria medzi nenásilnú, ale účinnú formu firemnej reklamnej kampane aj napriek väčšej dôvere u zákazníkov.

Naše PR články o Vašej spoločnosti poskytnú potenciálnym zákazníkom užitočné informácie o Vašich produktoch, službách alebo o firme. PR článok je možné editovať podľa Vášho zámeru, či už sa jedná o informačný, ponukový, alebo iný zámer. Výhodou PR článkov je aj relevantnosť kľúčových slov príbuzných Vašej tematike, ktoré tak spôsobujú zobrazovanie vo výsledkoch internetových vyhľadávačov.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie