Marketing

V Internet marketingu je veľmi dôležitá analýza pôsobenia (návštevnosti)
Vašej firmy vo virtuálnom svete.

Ponúkne nám prehľad:

  • akí zákazníci navštevujú vaše stránky
  • odkiaľ prichádzajú
  • čo na vašom webe presne hľadajú a robia.

Čo vám analýza prinesie:

  • Podrobné informácie o vašich zákazníkoch a návštevníkoch
  • Vyhodnotenie efektu reklamnej kampane
  • Posúdenie prínosu optimalizovania pre vyhľadávače (SEO)
  • Posúdenie prístupnosti a použiteľnosti vašich stránok

Ak sa zaujímate o to, čo u vás klienti hľadajú a či to nachádzajú, môžeme to pre vás prostredníctvom analýz návštevnosti zistiť, podobne ako presný počet vašich zákazníkov. Následne vám vaše stránky môžeme prispôsobiť na základe ich preferencií. Vyhodnotíme pre vás zameranie vašich potencionálnych zákazníkov, ich pôvod, ako aj úspešnosť vašich reklamných kampaní. Analýzou návštevnosti zistíme možné vylepšenia optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO) a definujeme špecifické kľúčové slová. Zo súhrnu získaných informácií pre vás môžeme navrhnúť ďalšie postupy na zlepšenie propagácie vašej webstránky. Všetky informácie pre vás môžeme vyhodnotiť a postarať sa o správne aplikovanie vo webovej prezentácii.

Google Analytics je veľmi efektívny nástroj nielen na meranie návštevnosti, ale v prvom rade na vyhodnocovanie efektivity internetovej stránky a reklamy. Podáva nám veľmi presný obraz o jednotlivých častiach stránky, či internetovej kampane.

Môžeme tak zistiť nielen počty návštevníkov a zobrazenie stránok, ale tiež napr. z akých miest prichádzajú, aké prehliadače, operačné systémy či rozlíšenie monitora používajú, prípadne ako často sa vaši návštevníci na váš web vracajú.

Kontaktujte nás pre viac informácií alebo s Vašou otázkou.

Buďte stále o krok pred vašou konkurenciou. 

Mobil: +421 904 308 882
Email: stretnutie@wapp.sk
Email: informacie@wapp.sk
Email: account@wapp.sk

> Formulár pre cenovú ponuku
> Formulár pre osobné stretnutie